divendres, 25 d’octubre de 2013

dissabte, 19 d’octubre de 2013Històrica jornada d’aules buides a MenorcaLa majoria de famílies es manifesten silenciosament contra la política educativa del Govern. El seguiment a primària ha estat del 55%, mentre que a secundària ha estat del 77%. El seguiment global és del 63,29%

La convocatòria d’aules buides que va acordar l’assemblea de FAPMA s’ha desenvolupat amb un gran èxit de seguiment. Un 63,29 % de les famílies han optat per deixar els fills a casa.
La FAPMA ha demanat a tots els centres dades de seguiment. Les dades rebudes es mostren en la taula adjunta. La mostra representa a 32 centres de Menorca, sobre un total de 45, per la qual cosa consideram que la mostra té un nivell molt alt de representativitat.

Davant d’aquestes dades, feim les valoracions següents:

En primer lloc, la convocatòria de la FAPMA respon a un malestar i preocupació ben reals i majoritaris en el sí de les famílies. Cal tenir en compte que la capacitat operativa de la FAPMA i les APIMES és limitada. Es tracta d’entitats basades en el treball voluntari i amb molt pocs recursos. Si no existís un malestar de fons, hagués estat totalment impossible mobilitzar d’aquesta forma tan
contundent a les famílies. La FAPMA ha interpretat correctament aquest malestar i per açò s’ha atrevit a convocar aquesta protesta. El resultat de la jornada ratifica que la FAPMA, avui per avui, representa fidelment el sentir majoritari dels pares i mares, la qual cosa hauria de ser tinguda en compte pel responsables de la política educativa.


En segon lloc, sabem que a les famílies els costa molt fer aquest pas. Perquè els és un problema no deixar els fillets a escola i perquè els fillets i joves ja han perdut moltes hores de classe aquest curs. Per tant, la importància del seguiment encara té molta més significació.


En tercer lloc, esperam que la Conselleria prengui molt bona nota del sentir majoritari de les famílies de Menorca. El clam contra les polítiques absurdes, sense avals pedagògics, sense recursos i sense planificació ja és indiscutible.
Centre
Població
Alumnes
Assistència
Seguiment (%)
EI Sant Climent
Sant Climent
53
36
32.08
CEI Fort de l'Eau
Maó
51
40
21.57
EEI Magdalena Humbert
Maó
65
65
0.00
EEI Es Pouet
Alaior
89
68
23.60
CEI Es Poriol
Ciutadella
45
22
51.11
CEIP Sa Graduada
Maó
305
96
68.52
CEIP Antoni Joan
Maó
204
100
50.98
CEIP M. D. Carme
Maó
552
241
56.34
CEIP Tramuntana
Maó
70
5
92.86
CEIP Mateu Fontirroig
Maó
448
171
61.83
CEIP nou de Sant Lluís
Sant Lluís
182
86
52.75
CEIP Sant Lluís
Sant Lluís
394
212
46.19
CEIP Àngel Ruiz i Pablo
Es Castell
429
190
55.71
CEIP Dr. Comas
Alaior
437
83
81.01
CEIP Mestre Duran
Alaior
183
71
61.20
CEIP M. D. Toro
Es Mercadal
283
108
61.84
CEIP Castell de Sta. Àgueda
Ferreries
259
131
49.42
CC Sant Francesc d'Assís
Ferreries
277
124
55.23
CEIP Joan Benejam
Ciutadella
223
53
76.23
CEIP Margarida Florit
Ciutadella
478
184
61.51
CEIP Pintor Torrent
Ciutadella
224
114
49.11
CEIP Pere Casasnovas
Ciutadella
476
270
43.28
CEIP M. D. Toro
Ciutadella
458
408
10.92
CEIP Francesc d'Albranca
Es Migjorn
112
52
53.57
IES Pasqual Calbó
Maó
625
169
72.96
IES Cap de Llevant
Maó
803
163
79.70
IES Josep M. Quadrado
Ciutadella
592
131
77.87
IES M. Àngels Cardona
Ciutadella
899
256
71.52
IES Biel Martí
Ferreries
340
108
68.24
IES Joan Ramis i Ramis
Maó
719
176
75.52
IES Josep Miquel Guàrdia
Alaior
490
45
90.82
Escola d'Art de Menorca
Maó
108
13
87.96
TOTAL


10873
3991
63.29
MITJANA PRIMÀRIA


5994
2699
54.97
MITJANA SECUNDÀRIA


4468
1048
76.54